بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘ايلام’

شعارهای دهه ۶۰ روی دیوار خانه ما

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۲۸ دیدگاه

در اولین روزهای بعد از تعطیلات نوروزی، یکی دو مطلب درباره زندگیم در روستاهای محروم ایلام و خاطراتی از سال‌های دهه ۶۰ نوشتم. نوروز امسال که بعد از گذشت سال‌ها به این روستاها رفتم، نکته جالبی توجهم را جلب کرد، آنهم شعارهای انقلابی روی دیوار خانه‌مان بود که بعد از این همه سال هنوز زنده بودند…

آن سال‌ها معلم‌های روستا، هم معلم بودند، هم روحانی، هم جهادی، هم بسیجی، هم نماد و نماینده‌ی فرهنگ انقلاب در روستا. شعارهای زیر هم یادگاری است از آن سال‌ها و آن معلم‌ها.

اینجا روستای «کله قطار» است.  محل زندگی و سکونت ما در سال ۶۶ البته این دیوارنوشته‌ها را معلم‌هایی که قبل از ما ساکن این روستا بودند، از خود به یادگار گذاشته‌اند.

دعای شبانه روزی مردم در آن سال‌ها: خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار

دعای شبانه روزی مردم در آن سال‌ها: خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار

درود بر شهیدان

درود بر شهیدان

رفسنجانی ذخیره انقلاب است

رفسنجانی ذخیره انقلاب است

هیهات من الذله

هیهات من الذله

این عکس مربوط به همان سال‌هاست. من و برادرم در حیات خانه و مدرسه!

این عکس مربوط به همان سال‌هاست. من و برادرم در حیات خانه و مدرسه!

*****

عکس زیر را هم سال گذشته در ابیانه گرفتم. یاد و خاطره شهید رجایی روی دیوارهای ابیانه

این هم تابلوی مخابرات ابیانه که کنار خیابان افتاده بود. ظاهرا این جور تابلوهای قدیمی در برابر قدمت ابیانه حرفی برای گفتن ندارند!

این هم تابلوی مخابرات ابیانه که کنار خیابان افتاده بود. ظاهرا این جور تابلوهای قدیمی در برابر قدمت و تاریخ ابیانه حرفی برای گفتن ندارند!