بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘بني صدر’

رییس دفتر رییس جمهوری اسلامی ایران کیست؟

۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۴۱ دیدگاه

برگی از تاریخ انقلاب ۲

روزنامه جمهوری اسلامی سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۶۰

امام خمینی:

به آقا گفتم بعضی از این افرادی که دور تو جمع شده‌اند، گرگ‌هایی هستند که ترا به باد فنا می‌دهند، گوش نکرد.

روی عکس کلیک کنید