بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘شهداي گيلان’

يعقوب بيا كه كاروان آمده است

بار بنديد غيوران دلير // دفتر فتح، پر از نام شماست

زائران حرم يار به پيش// كربلا منتظر گام شماست

مي‌رسد لحظه‌هاي تلخ وداع// مي‌رود نو بهار خانه‌ي من

خون دل مي‌چكد ز چشمانم // مي‌تراود ز لب، ترانه من

از دلم مي‌پرد پرنده شوق// در نگاهم اميد مي‌ميرد

گل من مي‌رود چو از بر من// دل تنگم دوباره مي‌گيرد

چون پرستو كه در خزان گويد// گل و باغ و چمن، خداحافظ!

زير لب غمگنانه مي‌گويم: // مي‌روي خوب من، خداحافظ

شهيد علي گلستاني

شهيد علي گلستاني، جانشين ستاد لشگر قدس گيلان

ادامه ی نوشته