بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘محسن میلانی’

آیا انقلاب بهمن ۵۷ ربوده شد؟!

۱۹ بهمن ۱۳۹۲ ۳۳۹ دیدگاه

اگرچه  گروه های مختلفی در پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ نقش داشتند، اما انقلاب اسلامی مردم ایران یک رهبر بیشتر نداشت: امام خمینی. این مساله به قدری واضح و روشن بود که بسیاری از  گروه ها، احزاب، سازمان ها و شخصیت های سیاسی، برای این که از قافله ملت و انقلاب عقب نمانند، مجبور بودند زیر سایه امام حاضر شوند و رهبری ایشان را بپذیرند. حتی نمایندگانی از مجلس رژیم پهلوی هم برای مذاکره به پاریس می رفتند، چون می دانستند که انقلاب از کجا و توسط چه کسی هدایت می شود.

با این حال، بعد از پیروزی انقلاب، برخی گروه ها مدعی شدند که انقلاب توسط روحانیون از صاحبان اصلی آن ربوده شده است! دکتر محسن میلانی در کتاب خود «شکل گیری انقلاب اسلامی» توضیحات جالبی دارد درباره این ادعا. آقای میلانی علی رغم همه نقدها و انتقادهایی که در این کتاب به جمهوری اسلامی دارد، در رد ادعای گروه های مختلف چپ، سکولار و ملی، توضیح می دهد که اگر انقلاب به دست این گروه ها می افتاد، می شد گفت که حقیقتا ربوده شده است!

توضیحات آقای میلانی:

«انقلاب ها به جنگ می مانند: آنهایی که نقش خود را به خوبی ایفا می کنند، برنده می شوند و آنان که می بازند، تندخوی و ملامتگر شده و همه کس جز خود را در شکست خویش گناهکار می دانند. از این رو، هنگامی که معارضان ادعا می کنند بنیادگرایان انقلاب را ربودند، تنها خودفریبی و خوش خیالی خود را در باب وجهه مردمی خویش ظاهر می کنند و تعبیری نابجا از ماهیت جنبش مردمی ایران ارائه می دهند.

سطحی بودن ادعای آنان هنگامی بیشتر آشکار می شود که در یک بازنگری دریابیم نه تنها بسیاری از جنبه های حرکت ضدشاه، منحصرا شیعی بوده بلکه علمای شیعه، رهبران این حرکت انقلابی بودند. این امر روشن می کند که چگونه منازعه درونی گروه های شیعه با یکدیگر و نه منازعه آنان با دیگر گروه ها، شاکله سیاسی انقلاب ایران را تشکیل داده است. بر این اساس می توان گفت که در صورت پیروزی ملی گرایان سکولار یا چپ گرایان بود که می توانستیم بگوییم انقلاب ربوده شده است» (شکل گیری انقلاب اسلامی، محسن میلانی، ترجمه مجتبی عطارزاده ص ۲۶۱)